OMA SISÄINEN KOULUTUS

Mikä kurssi ja kauanko kestää?

Koulutukset ovat eripituisia ja -sisältöisiä. Sisällössä huomioidaan osallistujien ja kohderyhmän erityistarpeet ja toiveet. Ensiapukurssit ovat kolme vuotta voimassa. Kaikille kursseille voi osallistua ilman aikaisempaa kokemusta.

EA-1 koulutus (16h) voi päivittää yhden kerran 4h ja 8 h Hätäensiapukoulututuksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. EA-2 kurssi edellyttää voimassa olevaa EA-1 kurssia.

Kokemuksemme mukaan 8h hätäensiapukoulutus on monesti riittävä, kun sen räätälöi yrityksen tarpeisiin. Joillekin kohderyhmille (sähkötyö) riittää 4h koulutus. Tutustu kurssiohjelmiimme ja valitse sinulle sopiva kurssi.

+ ENSIAVUN JATKOKURSSI EA-2 +

Kurssisisältö:

 • Yleiset toimintaperiaatteet onnettomuuden sattuessa ja niiden soveltaminen omaan työympäristöön
 • Toimiminen liikenneonnettomuuden sattuessa
 • Tajuttoman uhrin tunnistaminen ja ensiapu
 • Elvytystilanteen tunnistaminen ja ensiapu
 • Maallikkoelvytykseen tarkoitetun defibrillaattorin käyttö (PPE-D)
 • Sokkiin johtavat tilanteet
 • Haavat, ruhjeet ja verenvuodot
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Murtumat ja nivelvammat
 • Pää- ja kaularankavammat
 • Myrkytykset
 • Lämpö- ja kylmävammat
 • Vammamekanismin huomioiminen ambulanssia odottaessa
 • Uhrin ja auttajien reaktiot onnettomuuden jälkeen
 • Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
 • Sairauskohtausten tunnistaminen ja ensiapu
 • Tapaturmien ennaltaehkäisy
 • Käytännön harjoitteita

Hinta: Ole hyvä ja pyydä tarjous! Vastaamme nopeasti ja sovimme joustavasti kanssanne koulutuspäivästä!

 

+ HÄTÄENSIAPU 4H +

Kurssisisältö:

 • Toiminta tapahtumapaikalla ja hätäilmoituksen tekeminen
 • Tajuttoman ensiapu
 • Elvytys
 • Verenvuotosokki
 • Vierasesineen poistaminen hengitysteistä

Hinta: Ole hyvä, ja pyydä tarjous!

 

+ SYDÄNISKURI (DEFFA) -KOULUTUS +

Mikäli olette hankkineet tai hankkimissa maallikkoelvytykseen tarkoitetun puoliautomaattisen sydämen sähköisen rytmin käynnistäjän, defibrillaattorin, vaatii sen käyttö sekä alkuopettelua että säännöllistä kertaamista.

Käytännön tilanteessa sydänpysähdyspotilaalle vuorotellaan sekä defibrillaatorin käyttöä että peruselvytystä. Siksi kurssilla käydään läpi peruselvytys ja defibrillaatorin käyttö askel askeleelta käytännön harjoitusten avulla.

Kurssi sisältää sydänpysähdyksen tunnistamisen ja sen, kuinka juuri teidän toimintaympäristössänne toiminta lähtee etenemään.

Kesto: 1oppitunti teoriaa kaikille yhteisesti ja sen jälkeen 1 oppitunti/4 osallistujaa. Eli jos osallistujia on 8, on kurssin kesto 3 oppituntia. Jotta auttaja osaa toimia elvytystilanteessa, vaatii se henkilökohtaista opastusta, siksi ryhmät eivät voi olla suuria. Näin voimme pitää yllä laadukasta koulutusta.

Mitä hyötyä on siitä, että työympäristöönne hankitaan puoliautomaattinen defibrillaattori?

Suomessa vuosittain n. 5000 ihmistä saa sydänpysähdyksen sairaalan ulkopuolella ja heistä vain pieni osa jää henkiin. Mikäli apua on saatavilla kolmen minuutin sisällä defibrillaattorin avulla, selviytymismahdollisuus olisi yli 70%. Laite käskee antamaan sähköiskun ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä.

 Meidän kauttamme voit ostaa ehdottoman luotettavan ja turvallisen käyttää: puoliautomaattisen defibrillaattorin. 
+ SÄHKÖTYÖN ENSIAPU +

Sähkötyön ensiapukoulutus räätälöidään sähkö- tele ja hissityön ammattihenkilöille. Sähköalan ammattilaisille sattuu paljon myös muita työtapaturmia ja he joutuvat olemaan työnsä puolesta paljon liikenteessä. Koulutus antaa valmiuksia myös näihin tilanteisiin.

Kesto:  4, 8 tai 16 oppituntia  (yrityksen toiveen mukaan). Opetustunnin pituus on 45 minuuttia.

Tavoite: Kurssin antaa valmiuden toimia onnettomuuden sattuessa. Koulutus on työturvallisuuslain (Työturvallisuuslaki 738/2002; 46,47 §) sekä sähkötyönturvallisuusstandardin SFS 6002 ehdot täyttävää koulutusta.

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 muistuttaa, että kaikilla sähköalan ammattihenkilöillä työnjohto ja käytönjohto mukaan luettuna on tarpeen olla ensiapukoulutus, joka päivitetään kolmen vuoden välein. Lisäksi suositellaan, että työpaikoilla on olosuhteisiin nähden sopivasti ensiapuohjeita. Voit tilata Sähkötapaturman sattuessa – toimintaohjeet kaupastamme.

Kurssin käynyt saa SPR:n kurssitodistuksen jossa näkyy kurssin pituus ja että kysymyksessä on Sähkötyön ensiapu. Todistus on voimassa kolme vuotta ja on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

Kurssin tilaaminen ja käytännön järjestelyt.

Kurssisisältö:     Sisältöön vaikuttaa kurssin laajuus. Laajemmalla kurssilla asiat on mahdollista käsitellä syvällisemmin ja tehdä enemmän oppimista vahvistavia käytännön harjoituksia.

Hätäensiapukurssin 4h sisältö:

 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Tajuttoman ja elottoman potilaan ensiapu
 • Haavat, verenvuodot ja sokki
 • Vierasesineen poistaminen hengitysteistä
 • Sähköpalovammat

Hätäensiapukurssin 8h sisältö:

 • Yleiset toimintaperiaatteet onnettomuuden sattuessa ja niiden soveltaminen omaan työympäristöön
 • Toimiminen liikenneonnettomuuden sattuessa
 • Tajuttoman uhrin tunnistaminen ja ensiapu
 • Elvytystilanteen tunnistaminen ja ensiapu
 • Haavat, verenvuodot ja sokki
 • Raajavammat
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Vierasesineen poistaminen hengitysteistä
 • Sairauskohtausten tunnistaminen ja ensiapu
 • Käytännön harjoituksia

EA-1 kurssin 16 h sisältö

 • Yleiset toimintaperiaatteet onnettomuuden sattuessa ja niiden soveltaminen omaan työympäristöön
 • Toimiminen liikenneonnettomuuden sattuessa
 • Tajuttoman ja elottoman uhrin tunnistaminen ja ensiapu
 • Uhrin tutkiminen ja vammamekanismin huomioiminen ambulanssia odottaessa
 • Sokkiin johtavat tilanteet
 • Haavat, ruhjeet ja verenvuodot
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Murtumat ja nivelvammat
 • Pää- ja kaularankavammat
 • Myrkytykset (tarvittaessa)
 • Vierasesineen poistaminen hengitysteistä
 • Uhrin ja auttajien reaktiot onnettomuuden jälkeen
 • Sairauskohtausten tunnistaminen ja ensiapu
 • Tapaturmien ennaltaehkäisy
 • Käytännön harjoituksia

Kurssin hinta: Ole hyvä ja pyydä tarjous!
Vastaamme nopeasti ja sovimme joustavasti kanssanne koulutuspäivästä!

Katso KELA-korvattavuus

+ AMMATTIKULJETTAJAN ENSIAPUKURSSI +

Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi, on hyväksynyt yrityksemme jatkokoulutuskeskukseksi ja kurssilaiset voivat saada todistuksen jatkokoulutuspäivästä ja me huolehdimme koulutuspäivän rekisteröimisestä ajoneuvoliikennerekisteriin.

Voitte osallistua joko ammattikuljettajien yhteiskoulutuksiin tai koota ryhmän ja tilata oman sisäisen koulutuksenne

Ammattikuljettajien ensiapukurssi on tarkoitettu kuorma- ja linja-autokuljettajien ammattipätevyyden ylläpitämiseksi sekä muille tien päällä liikkuville (mm. taksinkuljettajat). Pitääkseen ammattipätevyytensä voimassa on kuljettajien suoritettava jatkokoulutus viiden vuoden aikana keräämällä viisi koulutuspäivää, joista ensiapukoulutus voi olla 1-2 päivää riippuen kurssin laajuudesta.

Katson Trafin määritys ammattipätevyydelle

Koulutus sopii sisältönsä vuoksi kaikille, jotka esim. työnsä puolesta ovat paljon liikenteessä. Kurssille osallistuja saa tärkeitä valmiuksia toimia liikenneonnettomuuden sattuessa

Kurssin käynyt saa sekä SPR:n ensiaputodistuksen sekä 1-2 CAP- koulutuspäivää Trafin ajoneuvoliikennerekisteriin ja muihin tarvittaviin viranomaisrekistereihin.

Kesto: 7 tai 16 oppituntia

Kurssisisältöön vaikuttaa kurssin laajuus. Laajemmalla kurssilla asiat käsitellään syvällisemmin ja se antaa mahdollisuuden tehdä enemmän oppimista vahvistavia käytännön harjoituksia.

 • Yleistä liikenteessä sattuvista onnettomuuksista
 • Toimiminen liikenneonnettomuuden sattuessa
 • Hätätilauhrin tunnistaminen ja ensiapu; tajuton ja eloton
 • Tapaturmien ensiapu vammamekanismi huomioiden
 • Loukkaantuneen huomioiminen ammattiapua odottaessa
 • Uhrin ja auttajien reaktiot onnettomuuden jälkeen
 • Sairauskohtausten tunnistaminen ja ensiapu
 • Käytännön harjoitteita

Osallistujien määrä: Trafin mukaan yhdelle kurssille voi osallistua 1-35 henkilöä.

Kurssi on tilattava 14 vrk ennen koulutusta, jotta voimme tehdä Trafille asianmukaiset kurssi-ilmoitukset.

Ilmoittautumisen yhteydessä riittää henkilömäärä, nimet keräämme koulutuksen yhteydessä.

Hinta: Ole hyvä ja pyydä tarjous! Vastaamme nopeasti ja sovimme joustavasti kanssanne koulutuspäivästä!

Hintaan lisätään 17 € /henkilö Trafin rekisteröintimaksua.

 

+ ERITYISKURSSIT +

Koulutettavien tarpeiden mukaan räätälöimme ensiapukoulutuksia eri ammatti- ja harrastusryhmille. Kaikilta kursseilta on mahdollisuus saada SPR:n kurssitodistus.

Olemme kouluttaneet mm. lasten, nuorten tai vanhusten kanssa työskenteleviä. Olemme kouluttaneet satoja maataloudessa työskenteleviä. Pidämme räätälöityjä koulutuksia eri  harrasteryhmille, kuten veneilijöille, karavaanareille tai eläinten kanssa toimiville.

Kurssin laajuus: 4h, 8h tai 16 h- tilaajan toiveen mukaan.

Sisältö: Koulutuksen sisältö räätälöidään kohderyhmän ja kurssin laajuuden mukaan. Kaikki kurssit sisältävät paljon oppimista vahvistavia käytännön harjoituksia.

Osallistujien määrä/kurssi

Suositus, että ryhmän koko on 15-17 henkilöä. Mikäli ryhmäkoko on suuri, varaudumme kahteen kouluttajaan taataksemme näin koulutuksen laadun ja toimivuuden. Samaan koulutukseen voivat osallistua sekä uudet koulutettavat että korttinsa kertaavat henkilöt.

Kuinka moni tulee kouluttaa?

Ensiaputaitoisten henkilöiden vähimmäismäärä perustuu tapaturmavaaraan
kyseisellä työpaikalla. Työpaikoilla, joissa työskennellään vuoroissa tai yksin, tai ollaan vastuussa asiakkaista, voi olla perusteltua järjestää ensiapukoulutus useammalle, jolloin työvuorosuunnittelussa ei tarvitse huomioida ensiapukoulutettujen sijoittelua.

Sähköstandardia noudattaen sähkötyötä tekevillä tulee kaikilla, myös työnjohto mukaan lukien, olla vähintään 4h hätäensiapukurssi voimassa. Käytännössä 8h koulutus takaa paremmat toimia onnettomuustilanteessa.

Pitkällä aikavälillä ensiapukoulutus tuo työnantajalle kustannussäästöä. Kun työntekijä osaa antaa välitöntä ensiapua, on se yleensä tehokkain muoto ehkäistä vahingoittuneen tai sairastuneen jälkiseurauksia – joskus se voi pelastaa jopa ihmisen hengen!

Missä?

Pidämme koulutuksia koko Suomen alueella. Koulutus voidaan toteuttaa tilaajan järjestämässä paikassa tai meidän varaamassamme paikassa. Tarvittaessa kouluttajalla on dataprojektori käytössään. Koulutusvälineistä emme laskuta erikseen.

Ajankohta

Voitte valita teille sopivan ajankohdan. Pidämme koulutuksia myös iltaisin ja viikonloppuisin. Myös ns. loma-aikoina (esim. kesällä) ja lyhyelläkin varoitusajalla.

Hinta

Ensiapukoulutus on osa yrityksen työturvallisuutta ja tapaturmia ennalta ehkäisevää työterveyshuoltoa. Yritys voi hakea sen kustannuksista sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Hintaan vaikuttaa koulutuksen pituus, lukumäärä jne. Emme tingi laadusta vaikka hintamme on edullisempi kuin vastaavilla toimijoilla.

Ensiapukortit

Koulutuksista on mahdollisuus saada SPR:n ensiapukortit tai päivityksen vanhaan korttiin. Kortit eivät ole pakollisia. Tilaajalle jää virallinen SPR-lomake koulutukseen osallistuneista.

Koulutusmateriaali

Osallistujien on mahdollista saada koulutusmateriaali PDF- muodossa.

Koulutuksen jälkeen

Halutessa toimitamme tilaajalle kurssiluettelon sekä muistutamme ajoissa koulutuksen päivittämisestä (kolme vuotta voimassa). Laskutus lähetetään tilaajalle koulutuksen jälkeen, myös sähköinen laskutus. Huomioidaan toivomus maksuajan pituudesta.

Koulutuksen tilaaminen

Voit ehdottaa teille sopivia koulutuspäiviä, kysyä lisätietoja puh. 0407566330 tai sähköpostilla koulutus@ea-koulutus.fi tai allaolevalla lomakkeella.  Vastaamme nopealla aikataululla (1-3 päivää) kaikkiin kysymyksiinne sekä autamme koulutuksen suunnittelussa.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Teksti, muokkaa tähän tilalle jotain omaa